Tatoveringserfaringen

Tatoveringer er in på motefronten, til tross en dristig mote som sitter permanent brent fast i huden, mens nye moter kommer og går. Men tatoveringer passer liksom til de fleste stiler. Og kanskje er det nettopp denne dristigheten ved tatoveringer som gjør dem så populære og ofte så moteriktige. Jeg får nemlig beskjed om at [...]

(mer...)

Ekteskapet som kirkelig og rettslig institusjon – hva innebærer egentlig ekteskapet?

Ekteskapet – guddommelig og evig eller en institusjon til grunne?
”Ekteskapet blir innstiftet i himmelen, det er derfor det krever en slik overjordisk tålmodighet å være gift.”
Det sa Johann Nestroy på 1800- tallet. Ekteskapet har vært en ordning, juridisk eller religiøs, for å binde et par til hverandre – enten kjærlighet har vært involvert dem imellom [...]

(mer...)

Avslutter døden ekteskapet?

Under vielsen hører bryllupsgjestene den kjente prestetalen som gyldiggjør ekteskapet mellom en mann og en kvinne. “Til døden skiller dere ad” er en del av denne talen. Men når ble det så fast bestemt at døden avslutter ekteskapet?
Jeg husker jeg leste Twilight- bøkene i fjor sommer og i bok 3, “Eclipse”, gifter Bella seg med [...]

(mer...)

Det ondes problem – løst?

Det ondes problem er et spesielt filosofisk spørsmål som mange betrakter som et bevis mot Guds eksistens. I hovedtrekk handler det ondes problem om hvordan en allmektig, barmhjertig Gud kan la onde ting skje når Gud har evnen til å hindre det. I løpet av denne artikkelen vil jeg ta for meg det ondes problem [...]

(mer...)

Er Norge et kristent land?

Kristendommen ble innført i Norge under tvang i middelalderen. Det sies at Norge ble kristnet i løpet av 35 år. Kristendommen så og si overtok for den norrøne religionen. Tusen år senere kan det virke som om kristendommen har blitt stadig mer visket ut i kongeriket. Hvor pluralistisk er det egentlig i Norge i dag?
I [...]

(mer...)

Barnedåp eller voksendåp?

Dåp er en viktig rituell handling/seremoni innenfor så og si alle kristne trossamfunn. Dåpen er et sakrament (dvs hellig handling) både innenfor katolsk kirke og protestantisk kirke. Et annet ord for sakrament er nådemidler. Dette vil si at gjennom bekjennelse mottar man Guds nåde. Et sakrament kan aldri gjøres ugyldig, for det er en gave [...]

(mer...)

Hva er livet?

Hvordan kan liv defineres, og hvilke syn er det på hvordan livet oppsto?

Det er hovedsaklig tre syn på livets tilblivelse:

1. Evolusjonistisk tenkning tilsier at livet oppstår av seg selv uten en begynnelse. Livet avler livet ved at dyr avler andre dyr. Det er ingenting som styrer eller kontrollerer livet etter en plan. Livet har oppstått [...]

(mer...)

Hva er et menneske? – ulike menneskesyn

Jeg har sett nærmere på ulike menneskesyn, da særlig det kristne, det naturalistiske, det økologiske og det humanistiske. Jeg har å takke teolog Jarle Stormark for denne nyttige informasjonen. Det som kanskje utgjør en likhet mellom disse menneskesynene, er mennesket forhold til naturen (er avhengig av naturen, er en del av naturen), medmennesker (familie, samfunn, [...]

(mer...)

De fem bekjennelsesskriftene

Den norske kirken har i dag forpliktet seg til fem bekjennelsesskrifter: den apostoliske, den nikenske, den athanasianske, den augburgske og Luthers lille katekisme. De tre første er de oldkirkelige (felleskirkelige) og de to siste er fra reformasjonen (konfesjonelle). Oppgaven til bekjennelsesskriftene er å snevre inn kristendommen til kjernen, det sentrale i troen gjennom korte punkter. [...]

(mer...)

Hva er Gud?

I denne teksten vil jeg forsøke å finne svar på hva og muligens hvem den kristne Gud Jahve er.
I . artikkel i den postoliske trosbekjennelsen, står det: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. “Jeg tror på Gud” blir her både et fellessnavn og et egennavn: både som gudsbegrep/artsbetegnelse, og [...]

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00