Hva er makt og hvem har makt i Norge?

Jeg studerer statsvitenskap og i politikkfaget er makt en sentral del av kurset. Hva er egentlig makt? Og hvordan har ulike aktører makt i Norge?

Definisjon 1: ifølge Jacobsen og Thorsvik, er makt “bytterelasjon mellom aktører”. Aktøren A har makt over aktøren B i den grad A kan få B til å gjøre noe B ellers ikke ville gjort. Maktrelasjonene forutsetter to ting: 1) flere aktører og 2) en interessekonflikt. Jo mer aktør A har noe aktør B ønsker, jo mer makt har A over B – forutsatt at det ikke er snakk om fysisk våpenmakt (Max Weber). Jo vanskeligere det er for B å skaffe seg det godet A har andre steder, jo mer makt har A over B.

Definisjon 2: Makt kommer fra autoritet. Autoritet er makt uten fysisk makt (manipulering), det finnes 3 typer av denne:

1)      Makt forankret i tradisjon – det vanligste

2)      Legal makt – makten er nedfelt i et lovverk – det moderne

3)      Karismatisk maktautoritet – makt forankret i personlighetstrekk og rennomè

Definisjon 3: Nietzche er en maktfilosof som skrev “viljen til makt”, som handler om at viljen til makt er viljen til å overvinne seg selv. Ifølge Nietzche handler makt om (selv) disiplin.

Definisjon 4: makt er deltakelse i beslutningsprosessene! Hvem, når og hvordan organiseres inn og ut av beslutnignsprosessene? Man har her de formelle maktposisjonene og de aktørene som sitter i formelle stillinger i offentlige og private profesjoner.

Definisjon 5: Makt er retten til å bestemme noe! Stortinget vedtar lovene som departementene foreslår – lovene bestemmer hva som er rett og galt i samfunnet – lovene bestemmer hva man har lov til å gjøre og hva man ikke kan gjøre. Ergo har lovene makt over det som skjer i praksis.

Makt kan være å ha retten til å bestemme, men den kan også misbrukes ved at noen tar seg retten til å bestemme, dvs tvinge.

Hvilke former for makt har vi?

1)      Posisjonsmakt

2)      Kontroll over materielle ressurser

3)      Kontroll over informasjon, agenda og kompetanse (profesjonsmakt)

4)      Tvangsmakt

5)      Allianser og nettverk

Et eksempel på en aktør som besitter alle formene for makt, er NAV: NAV sine klienter gjøres avhengig av NAV og får derfor avmakt.

Forslag til hvem som har makt i Norge (forsøkt kronologisk beskrevet):

Staten/Myndighetene

Stortinget + departementet

(Flertalls) regjeringen

Folket samlet + individuelt

Media – folkets talerør

Domstolene – den dømmende makt

Næringslivet

Organisasjoner

Militæret og politiet – den utøvende makt

Internasjonale domstoler

FN (menneskerettighetene)

EU og EØS

Forvaltningen – utdanningsinstitusjonene

Kommunene og fylket

Stormakter – store, mangfoldige befolkninger og ressurser

Statskirken – den religiøse makt

makt

Noen innvendinger?

Kilder:

Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen og Thorsvik

Forelesning politikk ved foreleser Jan Thorsvik, Universitetet i Agder 2011

Vårt politiske Norge, Rolf Rønning

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

 1. John A

  november 6, 2011 at 9:09 pm

  Her er en spennende blogg som omtaler hva du ikke lærer på universitetet (blogger jobbet selv innen politikken og Nrk før):

  Hvilket parti de kommer fra er likegyldig

  Det sovjetiske imperiet, i motsetning
  til det tredje riket, var avhengig av
  nasjonale eliter. I Norge var det en
  rekke familier i Oslo som etter hvert
  bemannet de fremste postene i regjering
  og styringsverk. De var viklet inn i
  hverandre med ulike bånd. Mye inngifte
  ble det også etter hvert. Ingen av
  disse menneskene hadde noen anelse om
  hvem som virkelig hadde makten i Norge.

  De hadde imidlertid en felles skjult
  respekt for Jens Christian Hauge. Denne
  respekten var grunnlagt på frykt. Det
  var lett å opprettholde en stat i
  staten for Sovjetunionen. Også i Norge.
  Når den først var etablert. Overvåkning
  og manipulasjon av familiene var
  viktige styringsverktøyer.

  At Norge var et aktivt medlem i NATO
  både militært og politisk, var selvsagt
  i Sovjetunionens interesse. Det var
  viktig å kamuflere utad hva som fant
  sted innad. Kontinuerlig å holde agnet
  ferskt var avgjørende for å holde
  fisken på bittet. Gjennom den kalde
  krigen ble nordmenn også lurt inn i
  feller av den sovjetiske
  etterretningstjenesten og vervet som
  spioner. Arne Treholt var en av dem.

  Felles for dem alle var at de ble
  benyttet som agn. De ble ofret med
  jevne mellomrom for å befeste
  villfarelsen om Norge som et lojalt
  medlem av NATO. For å maskere det
  virkelig store spillet. Hvor staten
  Norge i virkeligheten var største og
  beste spionen som Sovjetunionen hadde i
  Vesten. Ingen prostituert kunne heller
  ha oppført seg falskere enn Norge
  presterte å gjøre i alle disse årene.
  Følgene av dobbelspillet er ikke
  hyggelig å betrakte i ettertid. Mange
  er de nordmenn som ikke kan se seg selv
  i speilet. Uten å se dobbelt. Slik er
  følgen av å bli rundlurt. Uten å gjøre
  noe med det etterpå.

  Arbeiderpartiet var en effektiv
  frontorganisasjon for GRU og KGB.
  Systemet skapte alle om til
  sosialdemokrater som kunne benyttes i
  spillet. De borgerlige partiene ble med
  årene kanskje viktigst for å maskere
  utad den sovjetiske kontroll med Norge
  innad. Hvor naiv en norsk statsminister
  kan bli, er Kåre Willoch fra Høyre et
  eksempel på. Da Arne Treholt ble
  arrestert i 1984, var han opptatt av at
  Treholt kunne ha gjort langt større
  skade i fremtiden fordi han kunne ha
  blitt statsråd.

  Resonnementet bygger på forutsetninger
  som ikke er gyldige. Hva skulle
  Sovjetunionen med Treholt som statsråd?
  Sovjetunionen trengte en spion i Norge
  til å ofre i det store spillet mot USA
  og Storbritannia. Da det tettet seg til
  for alvor i 1983. Dette året var den
  kalde krigen kanskje på det kaldeste.
  Arne Treholt ble brukt til det formålet
  som han var tenkt å bli brukt til.
  Sovjeterne hadde Einar Førde i reserve.
  Til samme formål.

  Så Sovjetunionen var åpenbart tjent med
  at Arne Treholt satt i fengsel og Kåre
  Willoch satt som statsminister i første
  halvdel av åttitallet. Begge deler var
  solid maskerada for det virkelige
  sovjetiske spillet mot USA og
  Storbritannia i Norge. Dette skapte
  inntrykk av norsk handlekraft mot
  sovjetisk spionasje og militærmakt. Det
  skapte inntrykk av en effektiv,
  konservativ regjering i Norge. Som stod
  oppreist for vestlige verdier. For USA.
  Mot Sovjetunionen.

  Uttallige gode og konspirative artikler finner du her:
  http://nb-no.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00