Teorier om religion: Karl Marx og Sigmund Freud

1. Innledning
Problemstillingen er formulert som følgende: gi en sammenliknende framstilling av to eller flere teorier om religion, og drøft styrker og svakheter ved disse. Hvorfor finnes det flere teorier om religion? Årsaken til dette kan være at religion som et begrep i vitenskapelig kontekst er problematisk å forklare1. Definisjonsproblematikken gjør det mulig for alle ikke- [...]

(mer...)

Darwinkritikk

I november var jeg på den nyåpnede Darwin-utstillingen ved Stavanger Museum, i anledningen 150-års jubileet til Artenes Opprinnelse. Her snakket Nils Christian Stenseth og Leif Tore Mjøs. Jeg var der med min forrige lærer i biologi, Einar Klinkenberg. Klinkenberg er også enig i at evolusjonsteorien ikke er bevist, og han viste til sommerfugler som under den [...]

(mer...)

Økte straffer for voldtekt og forsøk på voldtekt?

Etter diskusjoner på en facebookgruppe med samme navn, så jeg muligheten til å diskutere dette i et eget innlegg. Voldtekt er et samfunnsproblem som er stadig økende, særlig her i Stavanger. Mange blir provosert når dømte voldtektsovergripere får samfunnsstraff, bot eller betinget fengsel. Er det på tide med økte voldtektsstraffer?
Det er noen grunner til at [...]

(mer...)

Menneskelig hat og fremmedgjøring

Menneskets behov for å skjule seg kan ha sine røtter tilbake til syndefallet – for ettervirkningene vi ser i dag gjør dette logisk. Et eksempel på det er krig og henrettelser. Psykologen Knut Ueland forteller at gamledagers henrettelsesmetoder ofte gikk ut på at bøddelen ikke fikk se ansiktet til den som skulle henrettes. Under giljotinen [...]

(mer...)

Hva er synd? Teologiske redegjørelser

Som en oppfølger til forrige innlegg vil jeg ta opp dette beslektede emnet, ikke bare for å være litt aktiv på bloggen, men mest for å øve til eksamen i kristen troslære. Temaet tar altså opp begrepet synd i en teologisk kontekst og forsøker å forklare hva synd egentlig er. Kan vi forklare det onde?
Kristen [...]

(mer...)

Det ondes problem – løst?

Det ondes problem er et spesielt filosofisk spørsmål som mange betrakter som et bevis mot Guds eksistens. I hovedtrekk handler det ondes problem om hvordan en allmektig, barmhjertig Gud kan la onde ting skje når Gud har evnen til å hindre det. I løpet av denne artikkelen vil jeg ta for meg det ondes problem [...]

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00