Planned Parenthoods’ kritikk er ikke holdbar

Anti- abort- dokumentaren Silent Scream fikk en voldsom oppmerksomhet når den kom ut i 1984. Filmen viser hvordan et abortinngrep foregår i ultralyd, vist ved Dr. Bernard Nathanson. Den amerikanske pro choice- organisasjonen Planned Parenthood var raskt ute med å kritisere filmen. Jeg synes ikke kritikken deres er holdbar. Her er hvorfor.

1) Siden [...]

(mer...)

Er evolusjonsteorien en religion?

Ved første øyekast kan nok ikke evolusjonsteorien sies å være en religion. Men å definere religion er en uhyre vanskelig oppgave. Ifølge min definisjon på religion: “relativ gudsdyrkelse med substansielt, hellig og funksjonelt innhold, ofte gjort i et fellesskap”; (se http://33550.vgb.no/2009/09/09/hva-er-religion/); er det kanskje mulig å plassere Darwinisme inn i denne definisjonen. Det er ikke [...]

(mer...)

Hva er livet?

Hvordan kan liv defineres, og hvilke syn er det på hvordan livet oppsto?

Det er hovedsaklig tre syn på livets tilblivelse:

1. Evolusjonistisk tenkning tilsier at livet oppstår av seg selv uten en begynnelse. Livet avler livet ved at dyr avler andre dyr. Det er ingenting som styrer eller kontrollerer livet etter en plan. Livet har oppstått [...]

(mer...)

Hva er et menneske? – ulike menneskesyn

Jeg har sett nærmere på ulike menneskesyn, da særlig det kristne, det naturalistiske, det økologiske og det humanistiske. Jeg har å takke teolog Jarle Stormark for denne nyttige informasjonen. Det som kanskje utgjør en likhet mellom disse menneskesynene, er mennesket forhold til naturen (er avhengig av naturen, er en del av naturen), medmennesker (familie, samfunn, [...]

(mer...)

De fem bekjennelsesskriftene

Den norske kirken har i dag forpliktet seg til fem bekjennelsesskrifter: den apostoliske, den nikenske, den athanasianske, den augburgske og Luthers lille katekisme. De tre første er de oldkirkelige (felleskirkelige) og de to siste er fra reformasjonen (konfesjonelle). Oppgaven til bekjennelsesskriftene er å snevre inn kristendommen til kjernen, det sentrale i troen gjennom korte punkter. [...]

(mer...)

Sonates musikktips del 2 : doom og death metal

Doom og progressiv death metal er de sjangrene innenfor metal jeg setter høyest, sammen med goth-metal. De har ofte det særtrekket at de harmoniserer mellom mørk og dyster metal, samtidig som de klarer å opprettholde en kreativ og original melodi. Dette kan skape sanger med både rolige og kraftige parti, og bruk av growl og [...]

(mer...)

Hva er Gud?

I denne teksten vil jeg forsøke å finne svar på hva og muligens hvem den kristne Gud Jahve er.
I . artikkel i den postoliske trosbekjennelsen, står det: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. “Jeg tror på Gud” blir her både et fellessnavn og et egennavn: både som gudsbegrep/artsbetegnelse, og [...]

(mer...)

Blasfemi som usaklig religionskritikk

Religionskritikk er et vanlig fenomen i dagens sekulære samfunn. Denne kritikken kan gå på både religionens substansielle innhold, funksjonelle innhold og dens tilhengere. Det er mange måter en religion kan forsvare seg på, en måte er å tilpasse seg de politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale rammene, i takt med tiden. Ofte blir religion møtt med [...]

(mer...)

Hva er religion?

Å definere religion er mye vanskeligere enn det høres ut. Her er et kort sammendrag av ulike definisjoner.
Det er to teorier om hvor ordet religion kommer fra. Den romerske forfatteren Cicero tolket det ut fra verbet relegere som betyr å “gjenta”, eller “lese igjen”. Den kristne Lactantius mente derimot at ordet kommer fra relegare, som [...]

(mer...)

Gud som “oss”

I den ene skapelsesfortellingen i gamle testamentet, sier Gud, den sjette dag, «la oss skape mennesket i vårt bilde, som et avbilde av oss.» Hva mener Gud med “oss”? Jeg og mine medelever i religionsvitenskap har noen teorier.
1) Gud kan henvise til seg selv og sine engler. I Michelangelo’s maleri av skapelsen av Adam, er [...]

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00