Abortspørsmålet: Et stille rop om hjelp

Konklusjon og kilder

Konklusjon
Etter mitt skjønn kan ingenting rettferdiggjøre drap. Det er ufattelig trist at verden til nå har abortert 1 milliard uskyldige barn. Barn som kunne levd et liv som vi nå lever, men som i stedet ble kastet som organisk avfall.
Noen tror at for å være mot abort må man også være religiøs. Men [...]

(mer...)

Abort og sykdom

Abort og sykdom
Det finnes noen unntak hvor abort kan være forsvarlig. Det er hvis fosteret jevnlig blir skadet under svangerskapet. Det kan bli skadet hvis moren er narkoman eller alkoholiker. Alle rusmidler vil gå rett inn i blodet til fosteret, og skade eller drepe fosteret. Hvis fosteret ikke dør, vil det få hjerneskader. Disse hjerneskadene [...]

(mer...)

Abort og voldtekt

Abort og voldtekt
Abortmotstandere har ofte et splittet syn på abort når det kommer til voldtekt. Det er litt som å sammenlikne med trafikk: en bil kjører fort for å redde livet til et menneske. Men for å kunne redde mennesket må bilen bryte fartsgrensen. Det betyr imidlertid ikke at alle de andre 99 bilene også [...]

(mer...)

Abort i samfunnet

Abort i samfunnet
Lover endrer holdninger, og forhåpentligvis hadde en endret abortlov endret holdninger i samfunnet og på lengre sikt påvirket oppfatningen av rett og galt rundt temaet abort. Det fins ulike meninger om abort, og rundt 77 % av Norges befolkning er aborttilhengere. Skal menneskeverd bestemmes av flertallet? For å argumentere mot abortmotstandere må man [...]

(mer...)

Abortloven

Abortloven
Feministgruppene som tok initiativet til den nåværende abortloven, jobbet i 60 år med saken. Kanskje var kampen om fri abort en del av kvinnens frigjøring, og det lille uskyldige barnet kom i skyggen? I 1978 ble den nye loven vedtatt ved flertall i Stortinget. Hovedbegrunnelsen for selvbestemt abort var at dette skulle praktiseres som nødrett. [...]

(mer...)

Abort og mødrene

Kvinnene
Feministgruppene som tok initiativet til selvbestemt abort, argumenterer på sine hjemmesider ved at
1) Alle har rett til å bestemme selv over sin egen kropp
2) Alle har rett til hjelp og frihet
Disse argumentene er imidlertid vage, fordi de konsentrerer seg om kvinnens liv fremfor det nye livet. Alle har rett til å bestemme selv over sin [...]

(mer...)

Abortinngrepet

Abortinngrepet
Ifølge antiabort – organisasjonen La Barna Leve, er det følgende metoder legen bruker for å abortere barnet:
Metode 1: Legen trenger inn i livmoren nedenfra.

Metode 2: Legen bruker kjemiske midler for å drepe barnet.
Metode 3: Legen trenger inn i livmoren ovenfra.

I metode 1 bruker legen [...]

(mer...)

Abort: fostre og smerte

Fostre og smerte
Aborttilhengere, som biologen Richard Dawkins, argumenterer gjerne med at fosteret ikke kjenner smerte mer enn en ku gjør på et slaktehus. Det er uavklart når i svangerskapet og i hvilken stor grad fosteret kan kjenne psykisk og fysisk smerte. Sannsynligvis kan fosteret kjenne organisk smerte 45 dager etter befruktningen. Dette er fordi at [...]

(mer...)

Abortspørsmålet del 5

Menneskets iboende verdi
Abortmotstander Dr. Francis Beckwith har skrevet en bok kalt ”defending life”, hvor han redegjør fosterets rett til liv:
1) Alle stadier i svangerskapet inneholder et liv
2) Individet er en substans; det eksisterer i seg selv
3) Individet har en essens som gjør det unikt
4) Individets natur og essens gir det egenskaper
Det er altså ikke individets [...]

(mer...)

Abortspørsmålet del 4

Menneskeverdet
Alle mennesker er unike. Hvert individ er unikt og har verdi. Abort tilsier at menneskelivet har ulik verdi. Den tilsier at fostre ikke har like mye rett til liv som alle andre. Abortlovgivningen om at abort er tillatt før 12. uke bidrar til gradering av menneskelivets verdi, ved at menneskets verdi vokser med alderen. Likevel [...]

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00