Vanlige misoppfatninger av Bibelen del7

8 ) ”Synder sender deg til Helvete”.
For det første, finnes det mange tolkninger av Bibelen. Om man tolker den bokstavelig eller liberalt, fundamentalt eller billedlig, alt er fremdeles tolkninger. Det er ingen tvil om at Bibelen er skapt i et bilde av den tiden den ble til i. Boken er altså skrevet av mennesker for [...]

(mer...)

Vanlige misoppfatninger av Bibelen del6

”Misbruk av Guds navn er banning. Det er det samme”.
7) Banning og misbruk av Guds navn er ikke det samme. Mange undrer seg kanskje over hvorfor presten sier eller synger: ”herre gud”. Men presten snakker til Gud og påkaller Gud med den hensikt å faktisk få kontakt med Gud. Når vi sier ”herre gud” etter [...]

(mer...)

Er ideen om sjel noe som kommer fra Bibelen?

”Fenomenet sjel er noe som kommer fra Bibelen”.
Fenomenet sjel er på mange måter synonymer med sinn eller ubevisstheten. Det er det ukjente og usynlige. Bibelen forteller om evig liv, frelse og tro. Bibelen forteller om at vi som er frelst kommer til Himmelen for et evig liv. Dette evige livet er på mange måter noe [...]

(mer...)

Vanlige misoppfatninger av Bibelen del4

”Jesus led på korset slik alle andre mennesker ville ha gjort”.
5)Jesus ble altså Gud sin tilstedeværelse på Jorden i 33 år. Gud sendte seg selv ned på jorden for å sette seg inn sårbarheten det er å være menneske, og for å påta seg menneskehetens synder slik at de ble frelst for alle syndene. Poenget [...]

(mer...)

Det trinitariske problem – treenighetslæren

”Gud og Jesus er ikke den samme”.
Islam mener at Jesus ikke er Gud, men at Jesus var en av profetene. Det gjør at Jesus settes i et helt annet lys enn i kristendommen. Jesus er en av mange profeter, og ikke Gud selv i menneskeform. Kristendommen ser på det annerledes. Dette kalles det trinitariske problem.
Jeg [...]

(mer...)

Var jomfru Maria en jomfru i seksuell forstand?

At Jesus mor, Maria, var jomfru er en vanlig oppfatning som ikke kan bekreftes direkte gjennom Bibelen. Navnet ”jomfru Maria” er noe som er dukket opp i senere tid, sannsynligvis dannet av katolisismen for å gjøre Jesu vesen mer helliggjort. Betegnelsen ”jomfru” er ikke å finne igjen i de bibelske tekster. Å være jomfruelig [...]

(mer...)

Om Edens hage og den første generasjon

Vanlige misoppfatninger av Bibelen

Gjennom denne artikkelen skal jeg ta for meg åtte vanlige misoppfatninger mange har om Bibelens innhold. Artikkelen er delt i syv deler.  Jeg skal ta for meg følgende påstander:
1.At Paradis og Himmelen er det samme.
2.At Adam og Eva er to personer.
3.At Maria er jomfru.
4.At Gud og Jesus ikke er den samme.
5.At Jesus [...]

(mer...)

Abortspørsmålet: innledning

Innledning
Jeg skal i denne delte artikkelen ta for meg abort sammen med ulike temaer. Det er:
- Definisjon abort
- Menneskelivet (antropologisk filosofi)
- Å være menneske og å være person
- Fosterets utvikling og moralske status
- Menneskeverdet
- Menneskets iboende verdi
- Fostre og smerte
- Abortinngrepet
- Kvinnene
- Abortloven
- Abort i samfunnet
- Abort og voldtekt
- Abort og sykdom
Konklusjon og kilder.
Jeg skal [...]

(mer...)

Forsvarsmekanismer dypt i mennesket

Forsvarsmekanismer jeg skal se på i denne artikkelen:
1) Forkaste det man ikke forstår
2) Umyndiggjøre det man ikke kan se
3) Fremmedfrykt
4) Stolthet (Benekte motargumenter/ skråsikkerhet)
5) Saueflokken
6) Å skylde på andre
7) Ikke ta ansvaret som følger med en frihet
Virkelighetsflukt
Merk at denne artikkelen kan generalisere, men her er det først og fremst snakk om tendenser.
En [...]

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00