Om Edens hage og den første generasjon

Vanlige misoppfatninger av Bibelen

Gjennom denne artikkelen skal jeg ta for meg åtte vanlige misoppfatninger mange har om Bibelens innhold. Artikkelen er delt i syv deler.  Jeg skal ta for meg følgende påstander:

1.At Paradis og Himmelen er det samme.

2.At Adam og Eva er to personer.

3.At Maria er jomfru.

4.At Gud og Jesus ikke er den samme.

5.At Jesus led på korset som ethvert annet menneske ville ha gjort.

6.At fenomenet ”sjel” er noe som kommer fra Bibelen.

7.At banneord og misbruk av Guds navn er det samme.

8.At synder(de syv dødssyndene) gjør at du kommer til Helvete.

Her er de to første:

Paradis og Himmelen er det samme”.

1)Paradis er det samme som Edens hage. Det fortelles her i 1. Mosebok om Skapelsen, Adam og Eva og syndefloden. Paradis er det stedet hvor Gud skapte menneskene og dyrene i begynnelsen. Det fortelles om en frodig jord, med fuglesang og vakre blomster. Menneskene skulle leve i harmoni sammen med Gud. Det sentrale her er altså at Paradis er et sted hvor menneskene ikke kunne kjenne smerte og vondskap, fordi Gud var i deres nærvær. Når Eva og Adam syndet, ble de kastet ut av Paradis, og satt til Jorden. Det er her vi lever nå, på grunn av deres synder. På grunn av denne synden, er alle mennesker etter dem blitt gitt arvesynd – alle mennesker er født syndige på grunn av at vi lever på jorden i stedet for i Paradis.

Men dette var ikke det samme som Himmelen. Himmelen er det stedet hvor Gud er, og hvor domstolen er. Himmelen er det stedet mennesket kan leve i nærvær med Gud igjen, etter å ha blitt frelst. Her er alt godt, for det er Guds nærvær. I Himmelen får man evig liv etter døden. Forskjellen på Paradis og Himmelen er altså at Paradis er stedet skapelsen tok til, og hvor de frelste kom etter døden. Men på grunn av at Jesus tok på seg syndene til menneskeheten, kommer menneskene i stedet for til himmelen. Det står i Bibelen at Jesus hentet igjen de døde fra Paradis, og tok de med til Himmelen. Altså:

Før Jesus: Menneskene som var frelst kom til Paradis.

Etter Jesus: Menneskene som er frelst kommer til Himmelen. De frelste i Paradis ble flyttet til Himmelen. De som ikke er frelst oppnår fortapelse, i form av mørke eller i form av ild. Paradis eksisterer ikke lenger.

Mosebøkene, de første bøkene i det gamle testamentet, forteller om syndefallet ved at Adam og Eva spiste frukter av kunnskapens tre. Dette treet, sa Gud, vil vise deg verden slik jeg ser den. Hvis du spiser av det, vil du se ikke bare godhet, men også det onde, slik jeg gjør, sa Gud. Derfor rådet Gud dem til ikke å spise av treet. Men slangen lokket dem til å gjøre det likevel. De spiste, ble forvist ut av Paradiset og til Jorden, hvor vi alle vet av ondskap. Samtidig mistet vi Guds tilstedeværelse.

Adam og Eva er to personer”.

2)Det er også en vanlig misforståelse at Adam og Eva var de eneste menneskene Gud skapte i begynnelsen. Det fortelles om at Adam og Eva var de to første personene som ble skapt. Men Adam betyr mann eller menneske, og Eva betyr kvinne eller liv. Det er her derfor muligens snakk om en flertallsbetydning: flere menn og flere kvinner. Det var med andre ord mange mennesker i Paradis etter hvert, men historien forholder seg til Adam og Eva. Men en annen forklaring kan være at de fikk mange barn ettersom de ble eldre, jf at de ble flere hundre år gamle. Så Kain og abel kan ha giftet seg med sine egne lillesøstre.

Skapelsesberetninger trenger ikke gå i konflikt med vitenskap og darwinisme med mindre man trekker i ytterpunktene på begge sider. Både teologer og ateister er like hjelpeløse i noe absolutt sant svar på verdens opprinnelse. Vi har bare teorier og hypoteser å forholde oss til; om det er på teisters eller ateisters side. Men en ting mener jeg er vesentlig: all form for ekstremisme er urealistisk og dårlig. Det gjelder selvfølgelig også begge sider. Big Bang –teorien går ikke i konflikt med gudstro. Darwinisme trenger heller ikke gå i konflikt med Mosebøkene, alt avhenger av hvordan man tolker tekstene. Tolker man dem bokstavelig kreasjonistisk, blir forholdet dem imellom selvsagt problematisk. Å forkaste den ene teorien for den andre er i mine øyne bastant. Man må lese begge med åpent sinn, og kunne se fornuften i begge teoriene uten å dømme. Selve kjernen i spørsmålet er om det er en vilje eller en mening bak skapelsen, eller om det er en tilfeldig og meningsløst. Her ligger svaret til hver enkelt igjen på tro; vi har ingen fakta, og må forholde oss til troen, om det skulle være på den gudsskapte teorien, eller teorien om naturprosesser.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

6 kommentarer

 1. sjalle

  april 28, 2009 at 7:56 am

  Hva med det 5. bud ?

  Jeg har fra øverste hold (språkfaglig) at ordet for “å slå ihjel” i den opprinnelige teksten korrekt oversatt betyr “å massakrere” i betydningen “å drepe uskyldige og forsvarsløse”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Choronzon

  april 28, 2009 at 8:41 am

  *gjesp*
  Er det noen som fremdels tror på dette primitive pisset.. ?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Sonate

  mai 31, 2009 at 1:19 am

  Bibelen er alt annet enn primitivt. Bibelen er noe av det mest komplekse du kan lese. Det er derfor så mange som misforstår, feiltolker, lager feilaktige forestillinger og liknende. Det er derfor viktig å få frem hva som egentlig står der, og komme med ulike tolkninger som kan være sannsynlige, og sammenlikne dem opp mot hverandre. Å motsi disse tolkningene er fullt mulige, slik som ateister gjør, men slik som du gjør, er irrasjonelt og usaklig, ergo postmodernistisk. Siden du stempler Bibelen som “primitivt piss” går jeg ut i fra at du er en av dem som har misforstått litt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. takeshi saitoh

  november 24, 2009 at 6:19 am

  Sonate,

  flere mennesker i paradiset? Det var kun ekteparet “Adam og Eva” som ble skapt og som levde i paradiset. Men siden Eva utfordret nissefaren ved aa spise eplet som hun av djevelen, saa ble hun sammen med mannen kastet ut av paradiset.

  Ekteparet fikk 2 gutter sammen “Kain og Abel”. Kain drepte senere sin bror pga sjalusi. For aa foere slekten videre, saa maa Kain ha hatt sex med mora
  si. For ingen andre kvinner er nevnt, hehehe…. Halleluja folka fordoemmer incest. Men de godtar gjerne det som staar skrevet i eventyrboka deres. Det er ikke saa farlig.

  Takeshi

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. cosplay

  august 13, 2010 at 8:54 am

  Jeg deler absolutt synspunktene dine! Det er sette kvinner i en bås for deretter å dele menn i to, og videre kalle dette vitenskap, er direkte forkastelig. Det er greit at Illustrert Vitenskap bør taes med en klype salt, men det får være grenser for hvor stor denne klypen skal være, særlig når dette publiseres som “forskning”. Veldig godt innlegg og en absolutt interessant blogg!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Student

  januar 7, 2012 at 3:29 am

  takeshi saitoh, hvor står det at det var djevelen som fikk de til å spise av eplet? Hvor står det at det var et eple?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00